Kristin Olson har 2019 medverkat i P1s Vad är människovärdet? – Människor och tro (Intervjun börjar ca 27 min in i programmet)

SO-Rummet har skrivit en artikel om boken: Makt och medkänsla – reportage om engagerad buddhism

Citat ur texten: ”En präst i Japan brevväxlar med självmordsbenägna för att hjälpa dem att hitta livslusten i ett krävande samhälle. Samtidigt lyckas en kvinnlig aktivist i Indien driva igenom att alla barn i ett enormt slumområde blir vaccinerade. I Thailand arbetar en buddhistisk nunna enträget för att kvinnor ska kunna bli andliga ledare på samma sätt som män. Det här är tre exempel på företrädare för en rörelse som kallas engagerad buddhism. I en nyutkommen bok med titeln Makt och medkänsla berättar de för biståndsarbetaren och f.d. journalisten Kristin Olson om sitt arbete för att förändra världen.”

”Texterna beskriver på ett levande sätt hur människors lust och energi kan leda till något nytt. Man får vara med på plats och ges en inblick i metoder för samhällsutveckling, samtidigt som utmanande livsöden vävs ihop med de intervjuades filosofiska och existentiella reflektioner.”

Carin Jämtin 
generaldirektör för Sida och fd biståndsminister.

”Det är en fantastisk reportagebok du skrivit! Fastän du är djupt engagerad i ditt ämne så tappar du aldrig den journalistiska distansen och ställer kritiska frågor i de ögonblick då det kunnat ligga nära till hands att falla i en beundrande trans. Detta inte minst mot bakgrund av den lite naivt förskönande bild av buddhism som finns i Västerlandet.

Det slår mig hur likartade erfarenheter som möter när någon vill gå på djupet i ett ärligt sökande i en viss religionstradition. Det handlar både om motstånd och befrielse, om rädslan som det stora hotet och om insikten att allt och alla hänger ihop. Det handlar om att makt korrumperar den ädlaste religionstradition och att en hoppfull utveckling hänger nära samman med att kvinnor får större inflytande och bereds större plats inom den religiösa traditionen. Det som också borde förena är ansträngningarna att finna realistiska alternativ till konsumtionssamhällets förödande verkningar på både person och planet.

För mig som kristen läsare erbjuds både igenkännandets glädje, kreativa olikheter som kanske mest handlar om olika språk för samma sak, samt utmaningen från dem som tycks ta livet på större allvar än vad jag själv oftast gör.”

KG Hammar (utdrag ur brev)
gästprofessor (emer.) i teologi vid Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR) vid Lunds universitet. Tidigare ärkebiskop i Svenska kyrkan.

”Äntligen en bok på svenska om ämnet och med flera välkända asiatiska lärare. En viktig bok som lyfter fram intressanta exempel och visar hur grundläggande buddhistisk undervisning och engagemang i samhällsfrågor hänger ihop och kan stärka varandra.”

Pake Hall 
medlem av Zen Peacemaker Order

Citat ur texen. ”Författarens anslag är både förtjänstfullt levande beskrivande och problematiserande, såväl praktik som teori blir föremål för kritiska frågor och resonemang. Det är en uppfriskande skildring av buddhismen i ett geografiskt område där den är en del av vardagen och den allmänna, ofta hegemoniska, ideologin. Varje kapitel har en rik notförteckning. Boken avslutas med förslag på diskussionsfrågor.”

Helhetsbetyg: 4. Bernt Blomgren / BTJ

Scroll Up