Kri
stin Olson om sin bok Makt och medkänsla:

”Jag började skriva boken för att jag var provocerad över hur buddhismen ofta uppfattades i Sverige, jämfört med hur jag uppfattade den i Asien bland de aktivister som jag arbetade med genom mitt jobb på Sida. Jag träffade till exempel ofta på personer när jag tränade yoga eller meditation i Sverige som beskrev buddhismen som introvert, opolitisk och rätt exotisk. Samtidigt träffade jag organisationer i Asien som med referens till buddhistiska tankar arbetade strategiskt och utåtriktat med sådant som yttrandefrihet, mikrofinanser och lokalt samarbete av olika slag. Jag såg också att de har vissa attityder i arbetet som kan inspirera människor här som längtar efter ett mer hållbart sätt att leva. Att arbeta med bistånd innebär ofta att träffa på initiativ som skulle vara användbara hos oss också. 

Tidigare verkade det som att många i Sverige som pratade om buddhismen blev besvärade av både de politiska och de mörka sidorna av buddhismen, vilket kanske inte är så konstigt. Enligt SOM-institutet är svenskar enormt positivt intresserade av buddhism, särskilt unga, men vill man förstå världen är sådant också viktigt att förstå. Senaste året har folkmordet mot rohingyer i Myanmar väckt intresse för frågor som berörs i boken så som ”hur kan buddhister tillåta att munkar sprider hatbudskap?” 

Jag har skrivit reportagen i en anglosaxisk tradition där resor, samtal, historia, nutid, livsfrågor, filosofi och personliga reflektioner samsas. Det gör att både buddhisterna och deras påverkansmetoder blir mer levande och begripliga än annars, tycker jag. Efter ett tag insåg jag att många läsare också vill förstå mer om de grundtankar som påverkar ledarna i boken. Därför finns korta texter som först rör buddhismen, därefter buddhistiska perspektiv på samhällsfrågor så som mänskliga rättigheter och CSR. På så sätt blev boken till slut en svensk introduktion till rörelsen engagerad buddhism, en rörelse som också har förgreningar i Sverige och andra västländer. 

En bonus med arbetet har varit att faktiskt de flesta av de färgstarka personligheter jag har mött genom arbetet med boken inte bara varit kunniga utan också riktigt roliga. Skrattet har alltid varit nära, samtidigt som de berättat om motstånd eller om vad som är meningsfullt i livet. Att träffa dem har varit en riktig energikick.”

 

Scroll Up