MAKT & MEDKÄNSLA – REPORTAGE OM ENGAGERAD BUDDHISM:
Den här boken är en samling möten med företrädare för rörelsen engagerad buddhism. De är ledare som gjort skillnad i länder som Japan, Indien, Sri Lanka, Thailand, Myanmar, Vietnam och även i väst. Flera är pionjärer som både har hyllats internationellt och mordhotats för sitt arbete. 

De berättar själva om sin inspiration från vad de ser som buddhismen kärna, och om sina metoder. Kristin Olson deltar och ger en bred pedagogisk introduktion till buddhism, påverkansarbete, mänskliga rättigheter och globala demokratifrågor. Vi får också möta negativa sidor av buddhismen. Hur kan det till exempel vara möjligt att munkar inom denna till synes fridfulla religion vid flera tillfällen varit drivande i skoningslös förföljelse av icke-buddhister?

UR BOKENS INNEHÅLL

Introduktion 
FAKTA: Buddha och andra buddhor

Hur mycket inre frid behövs? 
Träningsläger hos munken Thich Nhat Hanh som har spridit begreppet engagerad buddhism över gränserna. 
FAKTA: De fyra ädla sanningarna
FAKTA: Medelvägen – Den ädla åttafaldiga vägen

Att rubba berg med gott humör
Syster Chan Khong beskriver när lycka blir en motståndshandling i strävan efter frihet och ett hållbart samhälle.
FAKTA: Meditation och mindfulness på buddhistiskt vis  
FAKTA: Vad innebär det att vara buddhist?

Rädsla är ett fult ord
”Lilla Gandhi” har mobiliserat tusentals byar till samarbete på Sri Lanka trots krig och mordhot.
FAKTA: Icke-jaget, buddhismens olösta gåta?
FAKTA: Icke-våld kan vara en blodig metod

Våld i buddhismens namn
Generalmajoren som bytte uniformen mot munkdräkt berättar om sin tid i armén.
FAKTA: Metta åt alla – En personlig övning med politisk potential
FAKTA: Buddhismens “bibel” är ett mindre bibliotek

 

Vem vaktar moralens väktare? 
Buddhistiska teman som återkommer i krig och konflikter.
FAKTA: Karmakontot. Hur man får ränta på rätt handling 

Fokus på förändring i Indiens slum
Savita Jadhav får kraft av de mänskliga rättigheterna och dr Ambedkars arv.
FAKTA: Mänskliga rättigheter, demokrati och buddhism

Budbärare i blåsväder
Fritänkaren Sulak Sivaraksa i Thailand och tv-chefen Khin Muang Soe i Myanmar utforskar gränserna för yttrandefriheten.                

Från begravningsbuddhism till framtidstro
Unga japaner vill göra buddhismen meningsfull, hindra självmord och förbättra prästernas skamfilade rykte.
FAKTA: Buddhistisk politik 

Business på buddhistiskt vis
Entreprenörer i Japan, Sri Lanka och Thailand försöker handla rätt. 
FAKTA: CSR och Företags samhällsansvar 

Varför skulle bara män kunna bli upplysta? 
Bhikkhuni Dhammananda i Thailand är en rebell i sandaler som visar upp ett nytt ledarskap. 

Förslag på frågeställningar att diskutera
Litteratur och källor 
Register  

Scroll Up