MAKT OCH MEDKÄNSLA

REPORTAGE OM ENGAGERAD BUDDHISM

Västvärldens bild av buddhismen är starkt förknippad med inre sökande och en stilla bortvändhet från världen runt omkring. En ”typisk” buddhist är lugn och leende trots miljöhot, våld och förtryck. Journalisten och biståndsarbetaren Kristin Olson har under lång tid rest runt i Asien och träffat buddhistiska ledare som inte alls avskärmar sig. Tvärtom drivs de av ett djupt engagemang i samhället och vill påverka sin omvärld i en positiv riktning. LÄS MER!

Boken innehåller även korta renodlade faktatexter samt förslag på frågor som bokcirklar eller pedagoger kan använda.

Scroll Up